Go to Top

Kirurgiske behandlinger

Kirurgiske behandlinger bl.a. tandudtrækning, fjernelse af visdomstænder, operation for rodspidsbetændelse og implantatbehandlinger udfører vi selv eller i samarbejde med specialtandlæge.

Mikkel_Laumann_Photography_Enghave_Tandklinik_02
Tandudtrækning: Hvis en tand er så ødelagt, at den ikke kan reddes, må den fjernes. Det kan være som følge af en stor cariesdefekt, fremskreden paradentose eller et traume. Tandudtrækning kan i dag gøres smertefrit.
Tænder kan ofte erstattes med det samme vha. implantater, brobehandling eller protese, så du ikke kommer til at gå uden tænder.
Fjernelse af visdomstænder: Visdomstænder skal generelt fjernes hvis:
– den er svær at holde ren, og der hyppigt ses betændelse og hævelse af tandkødet.
– der er fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden.
– hvis visdomstanden ligger nede i kæben og “gnaver” på nabotanden.
– der er en cyste omkring visdomstandens krone.
– der er hul i visdomstanden, der ikke kan repareres.
Hvordan visdomstanden skal fjernes, afhænger af hvor den er beliggende. Sidder den generende visdomstand i over- eller underkæben, og er den helt -, delvist -, eller slet ikke frembrudt. Hvis visdomstanden er fuldt frembrudt, kan den normalt trækkes ud som andre tænder. Er tanden kun delvist eller slet ikke frembrudt, er det nødvendigt at foretage en operation for at få den ud. Uanset om tanden skal fjernes som tandudtrækning eller operation, foregår det i lokalbedøvelse, derfor er det smertefrit at få fjernet visdomstænder. Da man er ved fuld bevidsthed, kan man til gengæld både høre og fornemme, at der bliver arbejdet i ens mund.
Operation for rodspidsbetændelse/rodresektioner udføres i tæt samarbejde med specialtandlæge.
Betændelses tilstande i mundhulen, bør behandles, også selvom de ikke giver symptomer. Man ved i dag, at betændelse fra kæber og tandkødet kan give langt alvorligere helbredsmæssige problemer, specielt ved hjerteklapperne og som medvirkende årsag til blodpropper.
“Herefter en beskrivelse af forhold efter operative indgreb”